Montáž a murárske práce

AKO SA PRIPRAVIŤ NA MONTÁŽ
Bez Vašej spolupráce a pochopenia sa nezaobídeme. Prosíme, abyste si túto čásť prečítali a zachovali sa v jej duchu, aby sme mohli dostáť všetkým záväzným termínom dohodnutým s Vámi v smlouve. V dohodnutý čas, ktorý vychádza z řiadne uzatvorenej zmluvy, potrebujeme k plynulému vykonaniu všetkých prác sprístupniť byt alebo dom. Doporučujeme, aby sprístupnenie zaistila zodpovedná osoba, teda osoba oprávnená k prevzatiu diela podľa zmluvy. Podlahy doporučujeme zakrýť tvrdým kartónom, a to nielen v mieste montáže samotnej  (u oken a dverí), ale i celú cestu od vchodu až po miesto montáže. Predídeme poškodeniu podlahy v prípade pádu alebo inej náhody. Nábytok a celé vybavenie interiéru je ideálne zakryť plastovou fóliou, kterú by prievan vzniklý po vybúraní starých okien a dverí nemal odfúknuť. Ak je použitá fólia ľahčia, pre väčsiu istotu ju na voľných koncoch zaťažíme. U montážneho otvoru (ten ostane po odstranení starých okien a dverí) potrebujeme k bezpečnej manipulácii s novými prvkami a k ich montáži priestor cca 1,5 metra. Pre montáž schodišťových okien neprístupných alebo obtiažne prístupných zvnútra je po dohode nutné zaistiť lešenie.

ZÁKLADNÝ POSTUP PRI MONTÁŽI OKIEN A DVERÍ
Po príjazde najskôr roznesieme nové okná a dvere čo najbližšie ku starým prvkom – to budú budúce montážne otvory. Následne vykonáme demontáž starých krídiel a rámov, ich odnos a likvidáciu, a potom pripravíme montážne otvory: upravíme ich k presnému usadeniu nových prvkov, začistíme, prípadne napenetrujeme (pre lepšiu prilnavosť). Rámy nových okien a dverí usadíme a dôkladne vyvážime. Akonáhle zaistíme ich presné uchytenie vo všetkých rovinách, upevníme ich (šroubami alebo kotvami) a obvod zapeníme polyuretanovou (PUR) penou.Potom nasadíme nové krídla, vykonáme dôkladné zoštelovanie celého prvku (tesniacich gúm, dorazov a hlavne hladkého chodu kovania) a namontujeme príslušenstvo: žalúzie, siete proti hmyzu, detské poistky. Nasleduje zapravenie vnútorných i vonkajších špaliet a montáž parapetov. Akonáhle vykonáme odstránenie hrubého odpadu (zametanie, podľa potreby vysávanie otvoru), oboznámime Vás s ovládaním a údržbou nových okien a dverí a odozvdáme Vám návod na ich údržbu v podobe letáku.Celú montáž vrátane murárskych prác a montáže parapetov zachytíme do predávacieho protokolu, ktorým realizáciu diela ako celku ukončíme. Budeme radi, keď nám potom Vy sami napíšete v predávacom protokole, ako ste boli s našou prácou spokojní alebo či sa vyskytli nejaké problémy.

MURÁRSKE PRÁCE A MONTÁŽ PARAPETOV
 Ak je součásťou diela aj murárske zapravenie a montáž vnútorných parapetov, začneme tieto úkony vykonávať po doštelovaní a kontrole nových prvkov. Niektoré úkony sa navzájom dopĺňajú a naväzujú jeden na druhý, takže konkrétny postup vo Vašom prípade prispôsobíme podmienkam konkrétnej nehnuteľnosti, tak Vašim potrebám. Klasické murírske zapravenie môžeme začať ihneď po zatuhnutí PUR peny. Okenný otvor nasjskôr zbavíme zbytkov peny orezaním, žalúzie olepíme ochrannou páskou a podklad napenetrujeme pre lepšiu prilnavosž omietky alebo vyrovnávacej vrstvy. Hornú a bočnú špaletu nahrubo omietneme, potom nanesieme jemnú omietku a spojíme ju za pomoci jemného vyhladenia so stávajúcou omietkou. Nakoniec osadíme vnútorné parapety na montážne lepidlo nebo PUR penu, zrežieme ich konce podľa potreby a nasadíme bočnú krytky.


Murárske zapravenie a montáž odovzdávame spravidla v rámci predania a prevzetia celého diela.

 

Príslušenstvo