Služby

Spoluprácu pri architektonickom riešení s ohľadom na individuálny charakter nehnuteľnosti.

Konzultáciu v otázkach vhodného konstrukčného riešenia.

Zameranie v mieste realizácie zakázky.

Doporučenie vhodného typu profilu z rady SALAMANDER alebo PROFILINK.

Doporučenie vhodného technického riešenia pri výbere hliníkovej konštrukcie.

Kompletné príslušenstvo (siete, žalúzie, parapety, rolety, vhodné typy zámkov a kľučiek, ...).

Odbornú demontáž starých okien a dverí.

Odvoz starých okien, dverí a ostatného nami vyprodukovaného odpadu.

Montáž vykonávanú profesionálnymi montážnikmi.

Komplexné murárske zapravenie (úprava špaliet, vnútoné i vonkajšie omietky, ...), a to všetko v súlade s požiadavkami klientov danými charakterom stavby.

Maliarske práce (podľa objednávky).

Zoštelovanie okien a dverí pre zaistenie bezpečného a hladkého chodu všetkých súčastí (tesnenie, kovanie, príslušenstvo).

Hrubé upratanie v mieste montáže.

Pozáručný servis (kontrola funkčnosti, zoštelovanie kovania, nastavenie, výmena gumových tesnení, premazanie, prípadná výmena užívaním opotrebovaných dielčich prvkov apod.).

Skladba požadovaných služieb je závislá na konkrétnych požadavkách klienta a je uvedená v cenovej ponuke pre každú zakázku. Cenová ponuka tvorí nedeliteľnú súčasť každej zmluvy. Pozáručný servis je spoplatnený a jeho rozsah je nutné dohodnúť individuálne.

 

Príslušenstvo