Časté dotazy

ČO JE SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA "U (W/m2K)"?
Najdôležitější technický parameter okna je súčiniteľ prestupu tepla, ktorý udává, koľko Wattov tepelnej energie je odovzdaých stavebným materiálom na ploche 1m2 za hodinu pri tepelnom rozdiele 1 Kelvin medzi teplou a studenou stranou. Čím nižšia je teda hodnota súčiniteľa prestupu tepla, tím lepšie sú tepelno izolačné vlastnosti. V súvislosti s okennými výplňami bývajú uvádzané tri typy súčiniteľa prestupu tepla: Súčiniteľ prestupu tepla Uf systém udává hodnotu U pre systém rámu a krídla, súčiniteľ prestupu tepla Ug udává hodnotu U pre zasklenie, súčiniteľ prestupu tepla Uw udává hodnotu U celého okna. Pri porovnávání súčiniteľa prestupu tepla je nutné pamätať na skutečnosť, že niekterí výrobci uvádzají lne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla pre zasklenie, čo predovšetkým u trojkomorových systémov môže vzbudiť dojem lepších tepelno izolačných hodnôt, než aké v skutočnosti celé okno dosahuje.

JAKÁ ZÁRUČNÍ DOBA JE POSKYTOVÁNA NA VÝROBKY RI OKNA a.s.?
 Standardně se poskytuje na dodávané plastové prvky tvořící dílo záruka v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání díla. Záruční doba na montáž se sjednává rovněž na dobu 60 měsíců počítanou od okamžiku předání díla. Záruční lhůta na dodávku příslušenství, jež není společností RI OKNA a.s. k plastovým prvkům standardně dodáváno (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu 24 měsíců počítanou od okamžiku předání díla. Cenová nabídka může stanovit pro plastové prvky záruční lhůtu v jiné délce a nebo záruku zcela vyloučit. Záruční podmínky obsahuje "reklamační řád," který v plném znění naleznete zde.

ČO ZNAMENÁ TERMÍN "TEPELNÝ MOST"?
 Tepelný most je miesto, ktoré vedie teplo lepšie než jeho okolie. U okna sa jedná o celý rám a okraj sklenenej výplne. Cielom je teda zamedziť úniku tepla, túto slabinu tzn. prerušenie tepelného mostu.

AKO SPRÁVNE VETRAŤ?
 Nové okná si žiadajú určité zmeny v návykoch. Vaše nové okná budú tesniť podstatne lepšie ako tie pôvodné. Preto je nutné prizpôsobiť režim vetrania miestností novému stavu. Staré okná väčšinou netesnili nielen po stránke tepelnej, ale tiež nimi precházdal niekoľkonásobok doporučeného množstva vzduchu. To malo za následok vysoké stráty tepla ako prestupom, tak aj infiltráciou. Nové okná zamedzia oba úniky, je však treba určitú výmenu vzduchu zachovať. To je možné zaistiť niekoľkými spôsobmi. Ideálne je nútené, plne kontrolované vetranie s omedzením tepelných strát, najjednoduchšie je pravidelné vetranie miestností, v ktorých sme. Možností je niekoľko: otvorením okien - vhodné na rychlé, krátkodobé prevetranie predovšetkým pri nízkych teplotách, sklopeným oknom – vhodné pre dlhodobé vetranie iba pri vyšších teplotách, zrovnateľných s teplotou v miestnosti, mikroventiláciou (štrbinové vetranie) - umožňuje vetrať viacmenej trvale - hodí sa však iba v určitom rozsahu teplôt, infiltráciou (úprava tesnenia) - trvalé vetranie, zaišťujúce hygienickú výmenu vzduchu pri extrémnych (výpočtových) teplotách.

PREČO ZVOLIŤ PRÁVE NAŠE OKNÁ?
Rozhodne kvôli garancii kvality a spoľahlivosti, nášmu dobrému ménu vôbec. Klientom vysvetľujeme, že najdôležitejšou vlastnosťou výrobkov, ktoré si kupují viacemenej na celý život, je a musí býť spoľahlivosť. Preto sme ich nikdy neklamali a neklameme na základných ani pomocných materiáloch. Celý výrobný i montážny reťazec máme obsadený kvalitou, a to nás odlišuje od konkurencie.

 

Príslušenstvo